Parket in monument fiscaal aftrekbaar


logo_rechtspraakDe kosten die een bewoner van een monumentenpand heeft gemaakt voor de aanschaf van een parketvloer, kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Dat valt terug te lezen in een op 2 maart jl. gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch in een zaak tussen een particulier en de fiscus. De particulier is de eigenaar en bewoner van een statig monumentenpand uit 1740. Na de aankoop van het vervallen pand in 1986 heeft hij de eiken parketvloer, die in de voor- en achterkamer lag en was beschadigd door wateroverlast, naar eigen zeggen voorlopig, in verband met het toen beschikbare budget, vervangen door vloerbedekking. In 2007 heeft de bewoner deze vloerbedekking weer vervangen door een eiken visgraatparketvloer, die volgens de factuur van de parketleverancier 'in overeenstemming met de oorspronkelijke vloer' was. De parketvloer is, evenals de oorspronkelijke visgraatparket, met spijkers vernageld op een ondervloer. Het geschil met de Inspecteur van de belastingen ging erover of het voor de nieuwe parketvloer betaalde bedrag (van 6.950 euro) in aftrek kan komen als uitgave voor monumentenpanden (zoals bedoeld in art. 6.31 Wet IB 2001).

Het hof stelt voorop dat volgens 'vaste jurisprudentie' slechts de onderhoudskosten aftrekbaar zijn. Wat wil dat zeggen? Dit zijn de uitgaven voor werkzaamheden die dienen om een gebouw, zoals dit bij de stichting of na latere verandering bestond, in bruikbare staat te houden en aldus achteruitgang en verval te voorkomen. Daarvan is volgens het hof in dit geval wel degelijk sprake. Het monumentenpand is in de oorspronkelijke staat teruggebracht; er is geen sprake van verbetering, waarvan de kosten niet-aftrekbaar zouden zijn. Het gelijk is aan belanghebbende, zo oordeelt het hof. De hele zaak is terug te vinden op http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV7550 .

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0