De basis voor vele van onze produkten is moeder natuur. Binnen ons bedrijf vinden we het belangrijk om daar verantwoord mee om te gaan. Vele van onze vloeren worden gemaakt van hout afkomstig uit gebieden waar een actief herbebossingbeleid wordt gevoerd. Ook tropisch hardhout kan verantwoord worden gekapt en is leverbaar met FSC keurmerk.
Wij verkopen alleen hout, als wij zeker weten dat het hout uit duurzaam beheerde bossen komt.


 

Niet alleen de vloeren zelf maar ook de bijprodukten als lijm, lak, olie en was worden bewust op een milieu- en mensvriendelijke wijze geproduceerd en verwerkt. Er worden alleen oplosmiddelvrije produkten toegepast zodat uw gezondheid en die van mij worden gespaard.

 
Natuurlijk wordt door ons ook aandacht besteed aan milieubewust scheiden en afvoeren van afval. Door te kiezen voor een Coutinho Parket en traprenovatie vloer sparen we samen het milieu.